Tuyển dụng

Lorem ipsumz dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis suscipit posuere vehicula. Donec non eros varius, fringilla

Tuyển dụng các vị trí nhân sự làm việc tại các công trình khu vực Miền Bắc 7

 • Hạn ứng tuyển:

  Hết hạn

 • Số lượng:

  01 (Nam / Nữ)

 • Mức lương:

  Tối thiểu 10tr + % doanh thu

 • Độ tuổi

  25 - 35 tuổi

 • Địa điểm:

  Đà Nẵng

Tuyển dụng các vị trí nhân sự làm việc tại các công trình khu vực Miền Bắc 3

 • Hạn ứng tuyển:

  Hết hạn

 • Số lượng:

  01 (Nam / Nữ)

 • Mức lương:

  Tối thiểu 10tr + % doanh thu

 • Độ tuổi

  25 - 35 tuổi

 • Địa điểm:

  TP Hồ Chí Minh

Tuyển dụng các vị trí nhân sự làm việc tại các công trình khu vực Miền Bắc 1

 • Hạn ứng tuyển:

  Hết hạn

 • Số lượng:

  01 (Nam / Nữ)

 • Mức lương:

  Tối thiểu 10tr + % doanh thu

 • Độ tuổi

  25 - 35 tuổi

 • Địa điểm:

  Hà Nội

Tuyển dụng các vị trí nhân sự làm việc tại các công trình khu vực Miền Bắc 2

 • Hạn ứng tuyển:

  Hết hạn

 • Số lượng:

  01 (Nam / Nữ)

 • Mức lương:

  Tối thiểu 10tr + % doanh thu

 • Độ tuổi

  25 - 35 tuổi

 • Địa điểm:

  Đà Nẵng