Hội nghị tổng kết dự án xây dựng nhà máy FLAT Việt Nam và nhà máy Pressway Precision Việt Nam

     Sáng ngày 26 tháng 06 năm 2022 Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long đã tổ chức Hội nghị tổng kết 02 Dự án Xây dựng Nhà máy Công ty TNHH Flat Việt Nam và Nhà máy Công ty TNHH Pressway Precision Việt Nam. Tổ chức tổng kết đánh giá chất lượng, công tác thi công sau khi hoàn thành các Dự án là một trong những quy định của Xây lắp Hải Long để tất cả các bộ phận trong Công ty có thể phát huy những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm về những sai xót, khắc phục các tồn tại hạn chế.            

     Mở đầu hội nghị Ông Phạm Tiến Dũng – Tổng giám đốc Công ty báo cáo sơ bộ chỉ tiêu doanh thu Công ty đã đạt được tính đến nửa đầu năm 2022 và đánh giá nhận xét về các công tác định mức vật tư, công tác thi công, công tác ATVSLĐ, công tác xây dựng hình ảnh của các Dự án. 

      Ông Phạm tiến Dũng – Tổng giám đốc Công ty phát biểu mở đầu hội nghị

Ông Trần Đăng Kiên – Phó Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết lại quá trình thi công hoàn thiện 02 Dự án

Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long đánh giá lại chất lượng dự án

+ Dự án Pressway: Tổng giá trị Hợp đồng và các Phụ lục hơn 65 tỷ vnđ, tiến độ thi công trong vòng 130 ngày, đã bàn giao cho Chủ đầu tư đi vào hoạt động từ ngày 10 tháng 05 năm 2022.

Hình ảnh dự án Nhà máy Công ty TNHH Pressway Precision Việt Nam 

+ Dự án Flat: Tổng giá trị Hợp đồng và các Phụ lục hơn 142 tỷ vnđ, tiến độ thi công trong vòng 190 ngày, Dự án đã được bàn giao cho Chủ đầu tư đi vào hoạt động từ ngày 30 tháng 09 năm 2021.

Hình ảnh dự án Xây dựng Nhà máy Công ty TNHH Flat Việt Nam

           Nhìn chung các Dự án đều cơ bản đáp ứng được tiến độ, đảm bảo về chất lượng. Trong quá trình tổ chức triển khai thi công khi có vướng mắc về kỹ thuật hoặc có sự sai khác trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công đều được Ban quản lý Dự án chủ động chỉ đạo và phối hợp với các Đơn vị TVGS, nhà thầu thi công để xử lý, tháo gỡ kịp thời.

Tin liên quan
Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanThaiVietnamese