Dự án nhà máy TSMT Vietnam

Dự án nhà máy TSMT Việt Nam

Chủ đầu tư: TSMT Việt Nam (Đài Loan)

Địa điểm: Lý Nhân, Hà Nam

Diện tích đất: 80,000m2

Diện tích đất xây dựng công trình: 17,480 m2

Diện tích đất xây dựng các xưởng sản xuất + văn phòng 13,500m2

Giá trị dự án: gần 200 tỷ đồng

Phạm vi hợp tác: Tổng thầu tư vấn thiết kế, thi công, sản xuất lắp dựng kết cấu thép

Cập nhật dự án tháng 08/2023​

z4596943191382_d350839fa12ca4d87fce9b1dd3349ce8
z4596943247232_e97b83ced63bf44c90dd6c65bd8ad37c
z4596943274450_8d8da0e381ddb25a3fe7b94af321ad26
z4596943336212_4d6a12bafbae340038dd5e49c6acf0d8
z4596943191382_d350839fa12ca4d87fce9b1dd3349ce8
z4596943247232_e97b83ced63bf44c90dd6c65bd8ad37c
z4596943274450_8d8da0e381ddb25a3fe7b94af321ad26
z4596943336212_4d6a12bafbae340038dd5e49c6acf0d8

Cập nhật dự án tháng 07/2023

z4547991236461_74859ca5c5ca85b19d2e1c9e143f448c
z4547991240044_bca2e6760802b0ef34778a348925616f
z4547991234425_81c25e32fdf394423ba7146dfb4f0e1f
z4547991239874_e4544fc98dda213e943d35264e5cf42b
z4547991240017_5338f10d211bb4f5e321b317ee5cbca3
z4547991240042_9a741557c09008ed030b6d437bb9917b
z4547991240080_df092ddcbddf2e8da4ebfb8273934a14
z4547991241179_4e89a9e5fe1cf83014aafac256974db8
z4547991254832_9a0f617bbafe966611d4d7a8c69908c0
z4547991236461_74859ca5c5ca85b19d2e1c9e143f448c
z4547991240044_bca2e6760802b0ef34778a348925616f
z4547991234425_81c25e32fdf394423ba7146dfb4f0e1f
z4547991239874_e4544fc98dda213e943d35264e5cf42b
z4547991240017_5338f10d211bb4f5e321b317ee5cbca3
z4547991240042_9a741557c09008ed030b6d437bb9917b
z4547991240080_df092ddcbddf2e8da4ebfb8273934a14
z4547991241179_4e89a9e5fe1cf83014aafac256974db8
z4547991254832_9a0f617bbafe966611d4d7a8c69908c0

Cập nhật dự án tháng 05/2023

image-6-1024x638
image-9-1024x678
image-11
z4337463486135_b61638e44dff51a5a9211f4d335e7e32-1024x626
z4337463526212_5963b1e5fcd5571b7201333792519b16-1024x712
image-6-1024x638
image-9-1024x678
image-11
z4337463486135_b61638e44dff51a5a9211f4d335e7e32-1024x626
z4337463526212_5963b1e5fcd5571b7201333792519b16-1024x712
Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanThaiVietnamese