Dự án Nhà máy Sirtec International Giai đoạn 2

Dự án Nhà máy Sirtec International Giai đoạn 2.

Chủ đầu tư: Đài Loan

Địa điểm: Hải Phòng

Diện tích:  57,000m2

Giá trị dự án: 125 tỷ đồng

Phạm vi hợp tác: Tổng thầu tư vấn thiết kế, thi công, sản xuất lắp dựng kết cấu thép

Cập nhật dự án tháng 11/2022

z3851907063555_7e37fbde109513cc8ef6e2bb31c6a728
z3851907104406_08589c450af7d158b5cca47ef901c502
z3851907155052_74f29175a20b2bf1308027181eb03024
z3851907190079_636ea8adb19e21f466d08f41664c7906
z3851907215496_a08d3bb489641cfd1a41e9e4b2f72f8c
z3851907232935_e6dd4d5c9cdc69d98c7e995ae88bfd00
z3851907242350_43644c0d5e6e902e060cb5b3c4abaa72
z3851907269630_04eaa4fa8c5a94fd9857774c5b92af59
z3851907298712_f53c586622e2e18621d1e3f9bb690ef8
z3851907063555_7e37fbde109513cc8ef6e2bb31c6a728
z3851907104406_08589c450af7d158b5cca47ef901c502
z3851907155052_74f29175a20b2bf1308027181eb03024
z3851907190079_636ea8adb19e21f466d08f41664c7906
z3851907215496_a08d3bb489641cfd1a41e9e4b2f72f8c
z3851907232935_e6dd4d5c9cdc69d98c7e995ae88bfd00
z3851907242350_43644c0d5e6e902e060cb5b3c4abaa72
z3851907269630_04eaa4fa8c5a94fd9857774c5b92af59
z3851907298712_f53c586622e2e18621d1e3f9bb690ef8

Cập nhật dự án tháng 10/2022

DJI_0139
DJI_0140
DJI_0143
z3809227464197_8bdd96d75c6bfdb5c10a7fcccd10c704
z3809227468798_a91996e9967a5373188aa5b29cc02f57
z3809227478063_8dc8f818c5dc3692ed8133cf7b2c82dd
z3809227478082_3a19c454a5e04f7ba088950d8ae9d70e
DJI_0139
DJI_0140
DJI_0143
z3809227464197_8bdd96d75c6bfdb5c10a7fcccd10c704
z3809227468798_a91996e9967a5373188aa5b29cc02f57
z3809227478063_8dc8f818c5dc3692ed8133cf7b2c82dd
z3809227478082_3a19c454a5e04f7ba088950d8ae9d70e

Cốt thép cột ngày 12/09/2022

Đổ móng 15/08/2022

Ép cọc 19/07/2022

Câp nhật tiến độ tháng 6 

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanThaiVietnamese