Dự án Nhà máy công nghệ vật liệu Jinka – giai đoạn 3

Dự án Nhà máy công nghệ vật liệu xây dựng Jinka – giai đoạn 3

Chủ đầu tư: Trung Quốc – Đài Loan

Địa điểm: KCN Đồ Sơn, Hải Phòng

Diện tích: 58,000 m2

Giá trị dự án: hơn 280 tỷ đồng

Phạm vi hợp tác: Tổng thầu tư vấn thiết kế, thi công, sản xuất lắp dựng kết cấu thép

Cập nhật dự án 11/2022

z3893604485499_1327f6562f1b1437baca4e2429928dc5
z3893604493641_69bd246da000149a307a9e2ecd93f351
z3893604494551_b68b06b89039edf046601707bee09397
z3893604500960_3206203d068bfcc745ccfb2229951716
z3893604508667_f81c5c0486d8a9a9f8abb387fc778fba
z3893606102680_8d57ca60d0c50ff1b79404789b49e5c6
z3908941730009_b9d8323ae831978426da979fd2e830ca
z3908941735244_258387d09ffe842d8e6b6c15f71bf800
z3908941744082_58790d36e1a999b6b0462419ac19c084
z3908941744498_4d804c54b11375e0810fd8c17683dd60
z3908941758984_b168b60c3451cf9a953528d5997b22a8
z3908941762063_67286d4f5a13aa6aded7e99d3019bc5e
z3908941764395_647b02ce1e08ce240f4d315e5d16937e
z3893604485499_1327f6562f1b1437baca4e2429928dc5
z3893604493641_69bd246da000149a307a9e2ecd93f351
z3893604494551_b68b06b89039edf046601707bee09397
z3893604500960_3206203d068bfcc745ccfb2229951716
z3893604508667_f81c5c0486d8a9a9f8abb387fc778fba
z3893606102680_8d57ca60d0c50ff1b79404789b49e5c6
z3908941730009_b9d8323ae831978426da979fd2e830ca
z3908941735244_258387d09ffe842d8e6b6c15f71bf800
z3908941744082_58790d36e1a999b6b0462419ac19c084
z3908941744498_4d804c54b11375e0810fd8c17683dd60
z3908941758984_b168b60c3451cf9a953528d5997b22a8
z3908941762063_67286d4f5a13aa6aded7e99d3019bc5e
z3908941764395_647b02ce1e08ce240f4d315e5d16937e

Cập nhật dự án 10/2022

z3810899795411_9c8ad376dd573c5a067911af2abbc479
z3810899806933_a83c5f7cbc88226851f399c4cc29f8a3
z3810899815006_d81205cf1d4c3a207382cb790f605dad
z3810899830622_0e2677a369c1a9e3a04a3d0da27c79ae
z3810899859773_d017c1bd65d9a5bc8834cffca0af3367
z3810899865636_9908555e92e9e3d2cf085624ed2704c5
z3810899795411_9c8ad376dd573c5a067911af2abbc479
z3810899806933_a83c5f7cbc88226851f399c4cc29f8a3
z3810899815006_d81205cf1d4c3a207382cb790f605dad
z3810899830622_0e2677a369c1a9e3a04a3d0da27c79ae
z3810899859773_d017c1bd65d9a5bc8834cffca0af3367
z3810899865636_9908555e92e9e3d2cf085624ed2704c5

Khởi công ngày 1/10/2022

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanThaiVietnamese