Dự án tổng thầu

Dự án HONGYUAN – Nhà máy 4

Chủ đầu tư:

Trung Quốc

Gói thầu:

Tổng thầu xây dựng và tư vấn thiết kế

Diện tích đất dự án:

65,000 m2

Vị trí:

KCN Đồ Sơn, Hải Phòng

map
Hệ Thống Nhà Máy

HONGYUAN

50,200 m2

Tổng diện tích đất xây dựng

00

Nhà Xưởng

00

Tòa Nhà Văn Phòng

Tiến độdự án

  • Bắt đầu
    01/02/2021
  • Kết thúc
    01/11/2021

Chi tiếtdự án