Dự án tổng thầu

Dự án Công ty TNHH Sản xuất Việt Nam hàn đặc biệt Pourin

Chủ đầu tư:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VIỆT NAM HÀN ĐẶC BIỆT POURIN

Gói thầu:

Tổng thầu xây dựng

Vị trí:

KCN Nam Đình Vũ (khu 1), thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

map