Dự án tổng thầu

Dự án chuỗi nhà máy JY Hà Nam

Chủ đầu tư:

Hàn Quốc

Gói thầu:

Tổng thầu tư vấn thiết kế, tổng thầu thi công

Diện tích đất dự án:

99,999 m2

Vị trí:

Hà Nam

map
Chuỗi Nhà máy

JY Hà Nam

100.000 M2

Tổng diện tích xây dựng

Tiến độdự án

  • Bắt đầu
    18/02/2016
  • Kết thúc
    28/10/2016

Chi tiếtdự án