Dự án Amkor Technology Vietnam LLC mở rộng tại KCN Yên Phong 2-C-Bắc Ninh

Dự án Dự án Amkor Technology Vietnam LLC

Chủ đầu tư: Amkor Technology Việt Nam

Địa điểm: KCN Yên Phong 2-C-Bắc Ninh

Diện tích: 230,000 m2

Khối lượng kết cấu thép: 5000 tấn

Giá trị dự án: hơn 160 tỷ đồng

Phạm vi hợp tác: Sản xuất kết cấu thép

Cập nhật dự án 2/2023

am1
am2
am3
am4
am5
am6
am7
am8
am9
am10
am11
am12
am13
am14
am15
am16
z4348771121078_66d031872d082f2d16c6d40d6942275a
z4348771157700_997aba2a39554c7dd6ad9d483f0353cc
am1
am2
am3
am4
am5
am6
am7
am8
am9
am10
am11
am12
am13
am14
am15
am16
z4348771121078_66d031872d082f2d16c6d40d6942275a
z4348771157700_997aba2a39554c7dd6ad9d483f0353cc

Cập nhật dự án 1/2023

DSC01590
DSC01592
DSC01604
DSC01607
DSC01614
DSC01623
DSC01625
DSC01627
DSC01635
DSC01590
DSC01592
DSC01604
DSC01607
DSC01614
DSC01623
DSC01625
DSC01627
DSC01635

Cập nhật dự án 12/2022

z3908922844388_65303e93ea384ea31a47f47737363778
z3908922871539_72dd22a36b828d34d3e7dfff9ae83594
z3908922903409_09328302e4295672be8e33f54b8d8625
z3908922916358_cd4294f46d3aaf1913433c21377d4edf
z3908922924644_8968cb41760d543c266b6aa825733d68
z3908922844388_65303e93ea384ea31a47f47737363778
z3908922871539_72dd22a36b828d34d3e7dfff9ae83594
z3908922903409_09328302e4295672be8e33f54b8d8625
z3908922916358_cd4294f46d3aaf1913433c21377d4edf
z3908922924644_8968cb41760d543c266b6aa825733d68
Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanThaiVietnamese