CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG

Cập nhật: 05-09-2017 08:18:59 | Nhà máy kết cấu thép Hải Long | Lượt xem: 1188

Công ty TNHH Chế Tạo Máy Hongyuan Hải Phòng

1. Công ty TNHH Chế Tạo Máy Hongyuan Hải Phòng

2. Công ty TNHH LS Vina 

3. Nhà xưởng tiêu chuẩn trong Khu Công Nghiệp

 

4. Công ty TNHH Unico Global Việt Nam

5. Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương

6. 02 Kho than - Dự án Nhiệt điện Vũng Áng I 

Diện tích 02 kho : 65.000 m2

Khối lượng kết cấu thép : 6000 tấn 

7. Công ty TNHH Mobase Việt Nam

Khối lượng kết cấu thép : 2.100 tấn

8. Công ty TNHH Glonics Việt Nam