CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

GIA CÔNG, LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP DỰ ÁN BĂNG TẢI CHO MỎ THAN LỘ THIÊN QUẢNG NINH

Cập nhật: 05-09-2017 09:59:01 | Nhà máy kết cấu thép Hải Long | Lượt xem: 768

Ngày 14 tháng 4 năm 2015, Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long đã kí hợp đồng gia công lắp dựng thử kết cấu thép hạng mục băng tải tuyến IV+ 01 Phễu Đổ với công ty Đại Quảng Phú. Tổng giá trị hợp đồng hơn 3 tỷ đồng

Ngày 14 tháng 4 năm 2015, Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long đã kí hợp đồng gia công lắp dựng thử kết cấu thép hạng mục băng tải tuyến IV+ 01 Phễu Đổ với công ty Đại Quảng Phú. Tổng giá trị hợp đồng hơn 3 tỷ đồng

Hình ảnh kết cấu thép của công trình: