CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP CHO DỰ ÁN NHÀ CHỜ SÂN BAY CÁT BI

Cập nhật: 05-09-2017 09:23:00 | Nhà máy kết cấu thép Hải Long | Lượt xem: 1222

Ngày 8 tháng 6 năm 2015, Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long đã kí hợp đồng gia công kết cấu thép với Công ty Cổ phần Kết cấu thép ATAD. Tổng giá trị hợp đồng là 1 tỉ ba trăm hai mươi triệu đồng chẵn.

Ngày 8 tháng 6 năm 2015, Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long đã kí hợp đồng gia công kết cấu thép với Công ty Cổ phần Kết cấu thép ATAD. Tổng giá trị hợp đồng là 1 tỉ ba trăm hai mươi triệu đồng chẵn.

Những hình ảnh kết cấu thép của Công trình: