CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Hợp tác cùng phát triển
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Liên hệ

công ty cổ phần xây lắp Hải long

Địa chỉ: số 97 Bạch Đằng- Hạ Lý- Hồng Bàng - Hải phòng

Điện thoại: + 84 02253 769036 - 02253769006 - Hotline: 0943 888 279 / 0947 382 555 / 0976 860 686

Fax: + 8402253769571