CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Công ty TNHH Xây Dựng SW

Cập nhật: 05-09-2017 10:06:01 | Khách hàng | Lượt xem: 1289

Công ty TNHH Xây Dựng SW

Công Ty TNHH Xây Dựng SW

Địa chỉ: 113 Khu Phố Mỹ Kim 1, Đô Thị Mới Nam Thành Phố, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 08.54123711/ 54129222

Fax         : 08.54122134