CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Công ty TNHH Meihotech Việt Nam

Cập nhật: 05-09-2017 10:09:06 | Khách hàng | Lượt xem: 760

Công ty TNHH Meihotech Việt Nam

Công ty TNHH Meihotech Việt Nam

Địa chỉ : Lô J1B- KCN Nomura. Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại : (+84)3743109

Website : www.meiho-tech.com