CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Công ty TNHH Glonics Việt Nam

Cập nhật: 05-09-2017 10:28:01 | Khách hàng | Lượt xem: 779

Công ty TNHH Glonics Việt Nam

Công ty TNHH Glonics Việt Nam.

Địa chỉ: Số 903, đường 3 -2, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0241.3617.837

Fax         : 0241.3617.841