CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Công ty TNHH Bujeon Electronics Việt Nam

Cập nhật: 05-09-2017 10:49:05 | Khách hàng | Lượt xem: 717

Công ty TNHH Bujeon Electronics Việt Nam

Công ty TNHH Bujeon Electronics Việt Nam

Địa chỉ : Khu công nghiệp Quế Võ - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại : (+84)2413617837

Website : www.bujeon.com