CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Công ty phát triển khu công nghiệp Nomura Hải Phòng

Cập nhật: 05-09-2017 10:58:03 | Khách hàng | Lượt xem: 828

Công ty phát triển khu công nghiệp Nomura Hải Phòng

Công ty phát triển khu công nghiệp Nomura Hải Phòng

Địa chỉ : KCN Nomura, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại : (+84)3743026