CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Cập nhật: 05-09-2017 08:49:19 | Giới thiệu | Lượt xem: 10363
GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG Xem thêm
Thư ngỏ

Thư ngỏ

Cập nhật: 05-09-2017 08:41:28 | Giới thiệu | Lượt xem: 1475
Công ty CP XL Hải Long được thành lập trên cơ sở Cổ phần hoá Nhà máy Tấm lợp – Xà gồ kim loại Xem thêm
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cập nhật: 05-09-2017 08:29:35 | Giới thiệu | Lượt xem: 5970
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY Xem thêm
Năng lực tài chính

Năng lực tài chính

Cập nhật: 05-09-2017 08:25:26 | Giới thiệu | Lượt xem: 1208
Năng lực tài chính Xem thêm
Cam kết khách hàng

Cam kết khách hàng

Cập nhật: 05-09-2017 08:23:43 | Giới thiệu | Lượt xem: 2342
Cam kết khách hàng Xem thêm
Ban lãnh đạo công ty

Ban lãnh đạo công ty

Cập nhật: 05-09-2017 08:17:32 | Giới thiệu | Lượt xem: 2009
Ban lãnh đạo công ty gồm 5 người  1. Ông Phạm Anh Tiến - Chủ tịch HĐQT 2. Ông Phạm Tiến Dũng - Thành viên HĐQT , Tổng giám đốc  3. Ông Phạm Trung Lanh - Thành  viên HĐQT , Phó Tổng giám đốc 4.Ông Trịnh Quang Viện - Phó Tổng giám đốc , Giám đốc nhà máy kết cấu thép Hải Long  5.Ông Trần Đăng Kiên - Phó Tổng giám đốc  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xem thêm