CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Cập nhật: 05-09-2017 08:49:19 | Giới thiệu | Lượt xem: 10363

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Tên Công Ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG ( HAI LONG JSC )

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Taiyo, số 97 Bạch Đằng - Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng - Việt Nam

Điện thoại: 0225.366.9899                Mail: info@hailongjsc.vn

Người đại diện: Ông Phạm Tiến Dũng - Tổng giám đốc Công ty

Pháp nhân: 

Giấy đăng ký kinh doanh số: 055586

Do sở kế hoạch đầu tư cấp,  Ngày đăng ký lần đầu : ngày 19 tháng 11 năm 1999

Vốn điều lệ thay đổi đăng ký lần thứ 15 : 125.000.000.000 đồng

Các cơ sở trực thuộc:

1. Nhà máy kết cấu thép Hải Long tại Huyện An Lão - Hải Phòng

2. Nhà máy sản xuất giáo đĩa RingLock - Tấm lợp, xà gồ Kim loại

3. Trung Tâm Hành chính - Dịch vụ

4. Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng

Doanh thu:

Năm 2016: 562.278.000.000 VNĐ

Năm 2017: 507.398.951.566 VNĐ

Năm 2018: 750.575.000.000 VNĐ

 Năm 2019: 672.435.129.228 VNĐ

Các hoạt động chính:

- Tư vấn thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp.

- Sản xuất lắp dựng khung nhà thép tiền chế.

- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

- San lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Nhân lực:

Cán bộ kĩ thuật, kĩ sư và các bộ phận khác: 97 người.

- Công nhân lành nghề và lao động phổ thông: 620 người.

 

Chủ tịch hội đồng quản trị 

PHẠM ANH TIẾN