CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Nhà xưởng sản xuất Công ty TNHH MTV nến nghệ thuật AIDI Việt Nam

Cập nhật: 05-09-2017 09:06:46 | Dự án đã triển khai | Lượt xem: 1479

 Gia công lắp dựng kết cấu thép 04 Nhà xưởng sản xuất Công ty TNHH MTV nến nghệ thuật AIDI Việt Nam cho nhà thầu chính là công ty cổ phần xây dựng và du lịch An Hải

Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long đã ký hợp đồng kính tế số 3003/2016/HĐKT với Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch An Hải với hạng mục là Chế tạo khung nhà thép và bao che Nhà xưởng sản xuất phun cốc thủy tinh và nhà xưởng sản xuất nến.

  Ngày 30 tháng 03 năm 2016, Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long đã ký với Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch An Hải Hợp đồng kinh tế số 3003/2016/HĐKT. Hợp đồng được ký kết với hạng mục là chế tạo khung nhà thép và bao che Nhà xưởng Sản xuất phun cốc thủy tinh và nhà xưởng sản xuất nến tại Khu công nghiệp Việt Hưng - Quảng Ninh.

  Hợp đồng có tổng giá trị là 11.102.456.000 đồng với tiến độ thực hiện Hợp đồng là 90 ngày.

  Một số hình ảnh lắp dựng của Công trình: