CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Nhà Máy cốp pha nhôm & Trung tâm bảo dưỡng thiết bị xây dựng

Cập nhật: 05-01-2018 09:34:42 | Dự án đã triển khai | Lượt xem: 1478

Dự án: Nhà Máy cốp pha nhôm & Trung tâm bảo dưỡng thiết bị xây dựng.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Saki

Địa điểm xây dựng: KCN Đồng Văn 4 - Duy Tiên - Hà Nam