CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

DỰ ÁN XÂY DỰNG KHO CHỨA HÀNG TỔNG HỢP IC

Cập nhật: 05-09-2017 09:18:16 | Dự án đã triển khai | Lượt xem: 1201

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đại lý Hàng Hải Quảng Ninh. 

Hạng mục: Xây dựng Kho chứa hàng tổng hợp IC

Địa Điểm: Khu Kho bãi Cái Lân- Phường Bãi Cháy- TP Hạ Long, Quảng Ninh

Năm thi công: 2015

Dự án xây dựng Kho chứa hàng tổng hợp IC: