CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Dự án mở rộng nhà máy KEFICO VIETNAM Tại Hải Dương

Cập nhật: 06-07-2018 10:39:14 | Dự án đã triển khai | Lượt xem: 1161

Dự án mở rộng nhà máy KEFICO Tại Hải Dương

Dự án mở rộng nhà máy KEFICO Tại Hải Dương

Tổng thầu : HUYNDAI ENGINEER - Nhà Thầu phụ : Công ty cổ phần xây lắp Hải Long

Hạng mục: Cung cấp và lắp dựng 1200 tấn kết cấu thép.