CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG

Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Công ty TNHH khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BOVIET

Cập nhật: 05-09-2017 09:12:47 | Dự án đã triển khai | Lượt xem: 2388

Dự án Thi công Nhà xưởng 3 - Công ty TNHH khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BOVIET

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long đã ký hợp đồng trọn gói từ thiết kế đến xây dựng nhà máy tại Bắc Giang với Công ty TNHH khoa học kỹ thuật năng lượng mặt tời BOVIET.

 Ngày 18 tháng 01 năm 2016, Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long đã ký hợp đồng trọn gói từ thiết kế đến xây dựng nhà máy tại Bắc Giang với Công ty TNHH khoa học kỹ thuật năng lượng mặt tời BOVIET.

  Dự án thi công xây dựng công trình nhà xưởng Giai đoạn 3 của Công ty TNHH khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BOVIET được xây dựng tại Lô B5, B6 khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BOVIET là sản xuất pin và ắc quy.

Bằng uy tín về kinh nghiệm và năng lực thi công, chất lượng công trình, Công ty CPXL Hải Long đã được lựa chọn là nhà thầu chính để thi công Dự án. Ngay sau khi ký kết Hợp Đồng Công ty CPXL Hải Long đã tiến hành khởi công Dự án và thi công để có thể nhanh chóng hoàn thiện công tình bàn giao cho chủ đầu tư và đưa vào sử dụng tròng vòng 83 ngày

Dưới đây là một số hình ảnh trong quá trình thi công